V Odyseja Historyczna – informacje dla wystawców stoisk handlowych

AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo informuję, iż nie posiadamy  wolnych miejsc handlowych.

ulotka_small
Wszelkie informacje dotyczące udziału wystawców stoisk handlowych w tegorocznej edycji Odysei Historycznej znajdziecie Państwo w zamieszczonym poniżej regulaminie. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy:
Daria Paluchowska tel. 723 888 653 e-mail daria_paluchowska@poczta.fm

Regulamin stoisk handlowych
V Zlot Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Odsłona V
18-20 lipca 2014 roku Kutno Leszczynek

1.Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Zlotu.
2.Miejsca handlowe znajdujące się w wyznaczonej strefie Zlotu oznaczonej jako bazar handlowy  i gastronomia w Leszczynku udostępniane są na czas trwania Zlotu od 18.07.2014 r. (piątek) do 20.07.2014 r. (niedziela). Miejsca handlowe znajdujące się na Pl. Piłsudskiego w Kutnie udostępniane są 18.07.2014 w godz. od. 10.oo do 19.oo po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
3.Wysokość opłaty za udział w Zlocie wystawców stoisk handlowych z militariami, pamiątkami, zabawkami, książkami wynosi 200 zł (miejsce handlowe o wymiarach 3m x 3m). Osoby zainteresowane miejscem handlowym o większych wymiarach oraz wystawcy stoisk o innym asortymencie proszeni są o kontakt z Organizatorem przed wysłaniem zgłoszenia.
4.Na terenie Zlotu obowiązuje bezwzględny zakaz handlu materiałami pirotechnicznymi.
5.Rezerwacji stoiska handlowego należy dokonać poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres e-mail: daria_paluchowska@poczta.fm. Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej http://pulk37.org.
6.Płatności za udział w Zlocie należy dokonać do dnia 4 lipca 2014 roku w formie przelewu na konto Stowarzyszenia Historycznego Pułk 37 Grabków 8a, 99-300 Kutno
nr 91 1140 2017 0000 4202 1237 3884 w mBanku. W tytule należy wpisać wpłata za udział w Zlocie GRH Odyseja Historyczna Odsłona V oraz podać pełną nazwę firmy.
Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje zniesieniem rezerwacji.
7.Organizator oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT. Jednocześnie informujemy
o możliwość wystawienia dokumentu potwierdzającego zdarzenie finansowe na życzenie klienta.
8.Udostępnienie zarezerwowanego miejsca handlowego następuje po zarejestrowaniu się w punkcie rejestracyjnym oraz okazaniu dowodu wpłaty za udział w Zlocie.
9.Osoby obsługujące stoisko handlowe otrzymają imienne przepustki zlotowe.
10.Organizator nie zapewnia dostępu na stoiskach do energii elektrycznej oraz wody.
11. Osoby obsługujące stoiska handlowe zobowiązane są do dbania o utrzymania czystości w obrębie udostępnionego stoiska.
12. Osoby obsługujące stoiska handlowe zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Kutno Leszczynek. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją w/w regulaminu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia stoiska bez podania przyczyny.
14. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Kutno Leszczynek oraz Regulaminu stoisk handlowych skutkuje usunięciem z terenu Zlotu bez zwrotu wpłaty za udział.
15.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczamy poniżej:

zgłoszenie stoiska handlowego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Odyseja Historyczna, Pozostałe, Rekonstrukcja i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz