ODYSEJA – jednym z laureatów nagrody – Najlepsza Impreza 2014 r.

          W dniu 18 stycznia 2015 r. zostaliśmy, jako Stowarzyszenie mile zaskoczeni przez portal internetowy dobroni.pl. Nasza impreza Odyseja Historyczna Waszymi głosami znalazła się w gronie 5 najlepszych Imprez Roku 2014 i została wyróżniona odznaką Primus Inter Pares tu cyt.: „za wspaniałą i niepodrabialną atmosferę zlotową”

          Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 z Kutna serdecznie dziękuje za to wyróżnienie i obiecuje, ze swej strony, że nie będzie przeszkadzać uczestnikom w dalszym tworzeniu tak miłej atmosfery panującej na zlocie.

Do zobaczenia na Odysei 2015!!!

91969-1

Dodaj komentarz