O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37

Organizacja założona w 2009 roku zrzeszająca osoby zainteresowane historią wojskowości, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, renowacją wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej. Członkowie stowarzyszenia, pochodzący głównie z Kutna i najbliższych okolic, oprócz rekonstrukcji i renowacji historycznego wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, zajmują się także działaniami na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.

Zarząd:

Z dniem 14.06.2018 r. nastąpiły zmiany w zarządzie.
Prezes   –   Wiesław PALUCHOWSKI
Wiceprezes   –   Rafał AMBROZIAK
Członek   –   Elżbieta WALCZAK
Członek   –   Michał LEBIEDOWICZ
Członek   –   Konrad PODWYSOCKI

Członkowie:

Rafał AMBROZIAK, Damian ANIELAK, Bartosz BŁASZCZYK, Łukasz BORKOWSKI, Łukasz BORKOWSKI 2, Przemysław GRAMS, Michał LEBIEDOWICZ, Karol MISZTAL, Rafał NOWICKI, Daria PALUCHOWSKA, Michał PALUCHOWSKI, Wiesław PALUCHOWSKI, Tomasz PAWYZA, Konrad PODWYSOCKI, Jacek POSTOLSKI, Maciej POSTOLSKI, Lilla SIEDLECKA, Jarosław SIEDLECKI, Mariusz SIEDLECKI, Ewa SIUDA, Krzysztof SIUDA, Paweł STOLARSKI, Konrad WALAK, Elżbieta WALCZAK, Witold WALCZAK, Wojciech WALCZAK.

Siedziba:

Grabków 8a, 99-300 Kutno
KRS: 0000363364
NIP 775 263 37 05

REGON 100980171

konto: MBANK 91 1140 2017 0000 4202 1237 3884