Regulamin G.R.H.

GRH przy SH „Pułk 37 ” zaprasza miłośników historii do spróbowania swoich sił w rekonstrukcji. Ponieważ GRH działa przy Stowarzyszeniu Historycznym rekrut GRH będzie jednocześnie kandydatem na członka stowarzyszenia.

Rekrutacja do GRH.

1.Czas rekrutacji
Wszyscy chętni do udziału w GRH mogą wstępować do sekcji w dowolnym terminie.

2.Okres rekrucki
Nowe osoby starające się o dołączenie do grupy przyjmowane będą na tzw. okres rekrucki.
Okres rekrucki będzie trwał około jednego pełnego roku od czasu przyjęcia. W tym czasie prowadzone będą szkolenia i ćwiczenia,które zapoznają rekruta z grupa i z ogolnymi regulaminami WP do roku 1939.

3.Prawa rekruta
Rekrut ma prawo brać udział we wszystkich inicjatywach związanych ze stowarzyszeniem, w szkoleniach prowadzonych przez GRH oraz w wybranych przez dowódce inscenizacjach i pokazach.

4.Obowiązki rekruta
– Rekrut musi uczestniczyć w szkoleniach ( nie ma sztywnych ram w ilu ma brać udział)
– Rekrut w mundurze musi podporządkować się zasadom i wyznaczonym dowódcom
– Rekrut musi pogłębiać wiedzę historyczną w ramach 37 Pułku Piechoty i „Bitwy nad Bzurą”

5.Zakończenie okresu rekruckiego
Po rocznym okresie rekruckim rekrut jest przyjmowany do SH „Pułk 37” oraz do GRH na zasadach głosowania większości.oraz nominowanie przez dwie osoby(zgodnie z regulaminem SH).

6.Umundurowanie i wyposażenie
Rekrut przystępujący do GRH sekcja „Wrzesień 39”
powinien mieć następujące wyposażenie.
– kurtka mundurowa sukienna wz.36 lub drelichowa wz.36,
– spodnie mundurowe sukienne wz.36 lub drelichowe wz.37,
– polowe nakrycie głowy – rogatywka twarda lub rogatywka miekka wz.37
– bielizna: lniana koszula,
– podkute trzewiki piechoty,
– pas główny dla szeregowych wz.36,
– owijki sukienne lub spinacze drelichowe
Dobrze by było gdyby posiadał jeszcze dodatkowe wyposażenie:
-plecak wz.33 ( zamienik wz.33/51)
-ładownice mauserowskie skórzane lub zamiennik szyte mosinowskie –trzykomorowe
-chlebak wz.33
-torba na maskę p-gaz wz.32
-bagnet wz.29
-replika kbk mauser wz.29
-kalesony
-łopatka saperska wraz z ramką
Wszelkie zakupy indywidualne sprzętu rekrut powinien konsultować z członkami G.R.H. tak by nie okazało się ,że coś odstaje od WT lub ogólnie przyjętych replik.

Rekrut przystępujący do GRH sekcja „1 SBS”

Wyposażenie , musi być zgodne z wyposażeniem 1 SBS
-Mundur Battle Dress ze spodniami spadochronowymi
-pas Pattern 37
-spinacze do spodni Pattern 37
-obszywki POLAND
Dobrze by było gdyby posiadał :
-Oporządzenie Pattern 37 z plecakiem typu small pack
-Denison Smock
-replike pm STEN lub karabin Enfield MK IV
-Hełm AT MKII

Rekrut przystępujący do GRH „PW” i NSZ

Wyposażenie zgodne na dany okres. Dowolny mix umundurowania występującego w PW lub NSZ.